View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
09/VBHN-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Ngày ký
25/10/2019
Ngày hiệu lực
25/10/2019
Trích yếu
Về quản lý chất thải và phế liệu
Nội dung