View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
67/2019/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
31/07/2019
Ngày hiệu lực
15/09/2019
Trích yếu
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Nội dung