View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
Người ký
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư liên tịch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
09/09/2014
Ngày hiệu lực
24/10/2014
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung