View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
16/2016/TT-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
14/04/2014
Ngày hiệu lực
02/06/2014
Trích yếu
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung