View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
22/2012/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ký
26/03/2012
Ngày hiệu lực
15/05/2012
Trích yếu
Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung