View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/09/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/11/2020
Trích yếu
Dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬