View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Nghị quyết của Quốc hội
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/07/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/09/2020
Trích yếu
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬