View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/07/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/09/2020
Trích yếu
Góp ý dự thảo 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬