View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử”.
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/07/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/09/2020
Trích yếu
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬