View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực Quốc gia
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/07/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/09/2020
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực Quốc gia
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬