View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/06/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/08/2020
Trích yếu
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬