View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/06/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/08/2020
Trích yếu
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬