View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
03/06/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/08/2020
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬