View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/08/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/08/2019
Trích yếu
Dự thảo Bản mô tả Vị trí việc làm
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬