View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
358/BTNMT-ĐCKS
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
22/01/2019
Ngày hiệu lực
22/01/2019
Trích yếu
Về việc đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬