View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
Văn bản số 273/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
17/01/2019
Ngày hiệu lực
17/01/2019
Trích yếu
V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2019
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬