View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3948/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
28/12/2018
Ngày hiệu lực
28/12/2018
Trích yếu
Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬