View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
123/QĐ-BTNTM
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
22/01/2021
Ngày hiệu lực
22/01/2021
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 Content Editor ‭[5]‬