View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5373/BTNMT-KHCN
Người ký
Trần Bình Trọng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
29/09/2020
Ngày hiệu lực
29/09/2020
Trích yếu
Đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nội dung

Đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Content Editor ‭[5]‬