View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5181/ BTNMT-TCKTTV
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
21/09/2020
Ngày hiệu lực
21/09/2020
Trích yếu
Về việc hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam
Nội dung

Về việc hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam

 Content Editor ‭[5]‬