View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4733/BTNMT-TCBHĐVN
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
03/09/2020
Ngày hiệu lực
03/09/2020
Trích yếu
V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Nội dung

V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

 Content Editor ‭[5]‬