View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4729 /BTNMT-TCMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
03/09/2020
Ngày hiệu lực
03/09/2020
Trích yếu
V/v tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Nội dung

V/v tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19

 Content Editor ‭[5]‬