View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2253/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
24/04/2020
Ngày hiệu lực
24/04/2020
Trích yếu
Về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong những tháng còn lại của mùa khô năm 2020.
Nội dung

Về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong những tháng còn lại của mùa khô năm 2020.

 Content Editor ‭[5]‬