View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2141/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
20/04/2020
Ngày hiệu lực
20/04/2020
Trích yếu
Về việc hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Nội dung

Công văn 2141/BTNMT-TCMT Về việc hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

 Content Editor ‭[5]‬