View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1703/BTNMT-TCMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
01/04/2020
Ngày hiệu lực
01/04/2020
Trích yếu
Về việc đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung

Công văn 1703/BTNMT-TCMT Về việc đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

 Content Editor ‭[5]‬