View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1278/BTNMT-KHCN
Người ký
Trần Bình Trọng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
13/02/2020
Ngày hiệu lực
13/03/2020
Trích yếu
Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021
Nội dung

Công văn số 1278/BTNMT-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021

 Content Editor ‭[5]‬