View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1129/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
05/03/2020
Ngày hiệu lực
05/03/2020
Trích yếu
Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung

Công văn số  1129/BTNMT-TCMT Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

 Content Editor ‭[5]‬