View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
915/BTNMT-PC
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
27/02/2020
Ngày hiệu lực
27/02/2020
Trích yếu
công khai bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬