View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
472/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
26/02/2020
Ngày hiệu lực
26/02/2020
Trích yếu
Về việc đưa Trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức
Nội dung

Quyết định 472/QĐ-BTNMT Về việc đưa Trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức

 Content Editor ‭[5]‬