View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
676/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
14/02/2020
Ngày hiệu lực
14/02/2020
Trích yếu
Về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra
Nội dung

Công văn 676/BTNMT-TCMT Về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra

 Content Editor ‭[5]‬