View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
218/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
22/01/2020
Ngày hiệu lực
22/01/2020
Trích yếu
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬