View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3082/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
04/12/2019
Ngày hiệu lực
04/12/2019
Trích yếu
Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬