View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6306/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
28/11/2019
Ngày hiệu lực
28/11/2019
Trích yếu
Triển khai tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT các địa phương theo Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬