View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2977/QĐ-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
21/11/2019
Ngày hiệu lực
21/11/2019
Trích yếu
Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬