View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3003/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
25/11/2019
Ngày hiệu lực
25/11/2019
Trích yếu
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng chung khảo Liên hoan phim môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬