View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6137/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
20/11/2019
Ngày hiệu lực
20/11/2019
Trích yếu
Về việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019
Nội dung

Về việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019

 Content Editor ‭[5]‬