View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
103/NQ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
14/11/2019
Ngày hiệu lực
14/11/2019
Trích yếu
Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬