View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6045/BTNMT-KHCN
Người ký
Trần Bình Trọng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
15/11/2019
Ngày hiệu lực
15/11/2019
Trích yếu
Triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức KHCN năm 2019 theo quy định của pháp luật
Nội dung

Triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức KHCN năm 2019 theo quy định của pháp luật

 Content Editor ‭[5]‬