View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2908/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
13/11/2019
Ngày hiệu lực
13/11/2019
Trích yếu
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬