View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2680/QĐ- BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
22/10/2019
Ngày hiệu lực
22/10/2019
Trích yếu
Về việc Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬