View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4944/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
30/09/2019
Ngày hiệu lực
30/09/2019
Trích yếu
Kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬