View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4643/BTNMT-BĐKH
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
16/09/2019
Ngày hiệu lực
16/09/2019
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬