View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
12/KH-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Kế hoạch
Ngày ban hành
11/09/2019
Ngày hiệu lực
11/09/2019
Trích yếu
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬