View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
64/NQ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
Ngày ban hành
04/09/2019
Ngày hiệu lực
04/09/2019
Trích yếu
Phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬