View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
4043/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
20/08/2019
Ngày hiệu lực
20/08/2019
Trích yếu
V/v kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬