View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
QLCTNH: 1-2-3.055.VX
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Giấy phép
Ngày ban hành
14/08/2019
Ngày hiệu lực
14/08/2019
Trích yếu
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại cấp cho Công ty TNHH Song Tinh
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬