View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
QLCTNH: 1-2-3.055.VX
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Giấy phép
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
14/08/2019
Ngày hiệu lực
14/08/2019
Trích yếu
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại cấp cho Công ty TNHH Song Tinh
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬