View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3920/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
14/08/2019
Ngày hiệu lực
14/08/2019
Trích yếu
Về việc chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu
Nội dung

Về việc chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu

 Content Editor ‭[5]‬