View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
QLCTNH:3.098.VX
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
13/08/2019
Ngày hiệu lực
13/08/2019
Trích yếu
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Cty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬