View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2066/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
13/08/2019
Ngày hiệu lực
13/08/2019
Trích yếu
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sân golf 36 hố và khu phụ trợ” tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬