View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2058/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
08/08/2019
Ngày hiệu lực
08/08/2019
Trích yếu
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án“Khu đô thị mới Tây Tân Thiện”, thực hiện tại phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬